Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Al”

Al Jazeera Business: Svjetsko tržište nafte

Nizom faktora poput nesuglasica zemalja članica OPEC-a, popunjenosti skladišnih kapaciteta i oštrim padom potražnje, stvoreni su uslovi za takozvanu “savršenu oluju” na svjetskom tržištu nafte.…