Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “hiểm”

TT DONALD TRUMP vừa Thoát Hiểm (GS NGUYỄN TRẦN QUÝ, 20201017 PHẦN 2/2)

PHẦN 1: https://www.youtube.com/watch?v=hrvssWxMFJ8&list=PLiX5Uh1sjwgGvoYGhl9b3xuVTRumEzNbb&index=1 PHẦN 2: https://www.youtube.com/watch?v=S55I_DwZZV0&list=PLiX5Uh1sjwgGvoYGhl9b3xuVTRumEzNbb&index=2 #donaldtrump #chinatradedeal #impeachment ► Những đóng góp Comment, Like, Subscribe của quý vị là động lực, khích lệ cho…