Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “pranks”

Pranks në rrugët e Tiranës | Pop Culture 3

Pop Cluture, vjen nën drejtimin dhe moderimin e Dojna Mema. Një projekt me rubrika të strukturuara që përfshijnë grupmoshë më të zgjeruar, sigurisht pa humbur…

Funny Food Pranks / How to Sneak Food Anywhere

Subscribe Here: https://www.youtube.com/channel/UChkZElwBp90FQHJZwmhBPxA?sub_confirmation=1 Awkward Situations Every Girl Can Relate To: https://youtu.be/Ebpyb-PkTh8?list=PLf9zBh0cG9jq057Sxmor1ephOEJCigd18 People are not allowed to visit everyone establishment with their own food.Someone follows these…