Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “sa…”

Sa xheloz janë tiranësit? | Pop Culture 3

Pop Cluture, vjen nën drejtimin dhe moderimin e Dojna Mema. Një projekt me rubrika të strukturuara që përfshijnë grupmoshë më të zgjeruar, sigurisht pa humbur…